Aanpassing toelage onregelmatige dienst personenchauffeurs en vergoeding privé-ruimte telewerken
I. Inleiding/managementinformatie
In artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst wordt binnenkort een derde lid opgenomen waarin is vermeld dat de in eerste lid vermelde vaste toelage van € 113,45 (f 250,-) voor het werken op onregelmatige uren door personenchauffeurs met een volledige arbeidsduur wordt geïndexeerd. Bij circulaire van 27 augustus 2001, nr. AD2001/ U75809, is de uitkomst van die indexering voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 1 januari 2001 reeds daaraan aangepast. Thans wordt het, in de genoemde circulaire, laatst geldende bedrag van € 279 aangepast aan de salarisontwikkeling per 1 oktober 2001 en per 1 juli 2002.
Artikel 7, vierde lid, van de Raamregeling Telewerken bevat eveneens een indexatie van het bedrag voor vergoeding van de kosten voor gebruik privé-ruimte van € 60 (f 132,22). Ook dit bedrag dient te worden aangepast aan de salarisontwikkeling per 1 oktober 2001 en per 1 juli 2002.
II. Besluit personenchauffeurs rijksdienst
De vaste toelage voor het werken op onregelmatige uren voor personenchauffeurs met een volledige arbeidsduur, als bepaald in artikel 7, eerste lid, van het besluit van f 279,00 (= € 126,60) wordt overeenkomstig de algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 oktober 2001 en 1 juli 2002 als volgt aangepast:
Datum algemene wijziging percentage indexering hoogte toelage per die datum hoogte nabetaling over de desbetreffende periode
01-10-2001 3,6% € 131,16 (= f 289,04) 1-10-2001 t/m 30-04-2002 = 7 maal € 4,56 = € 31,92
01-07-2002 0,5% € 131,82  

Aan de hand van het bovenstaande kunt u de individuele aanspraak van iedere personenchauffeur, die op de ingangsdatum van deze circulaire een aanstelling heeft als personenchauffeur, afzonderlijk vaststellen. U kunt het met deze aanspraak corresponderende bedrag reeds voorafgaand aan de formalisering van de indexering van de vaste toelage uitbetalen. Daarnaast dient met ingang van 1 mei 2002 over te worden gegaan tot uitbetaling van de vaste vergoeding van € 131,16 per maand en met ingang van 1 juli 2002 van € 131,82 per maand.
III. Raamregeling telewerken
De vergoeding van de kosten voor gebruik van privé-ruimte als bepaald in artikel 7, derde lid, van de Raamregeling Telewerken van € 60 (f 132,22) wordt overeenkomstig de algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 oktober 2001 en 1 juli 2002 als volgt aangepast:
Datum algemene wijziging percentage indexering hoogte toelage per die datum hoogte nabetaling over de desbetreffende periode
01-10-2001 3,6% € 62,16 (= f 136,98) 1-10-2001 t/m 30-04-2002 = 7 maal € 2,16 = € 15,12
01-07-2002 0,5% € 62,47  

Aan de hand van het bovenstaande kunt u de individuele aanspraak van de ambtenaar, die een privé-ruimte voor telewerken in gebruik heeft, afzonderlijk vaststellen en uitbetalen. Daarnaast dient met ingang van 1 mei 2002 over te worden gegaan tot uitbetaling van de vaste vergoeding van € 62,16 per maand en met ingang van 1 juli 2002 van € 62,47 per maand.
IV. Slotopmerking
Ik verzoek u aan het bovenstaande uitvoering te geven.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Inleiding/managementinformatie
II. Besluit personenchauffeurs rijksdienst
III. Raamregeling telewerken
IV. Slotopmerking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht