Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2013.

Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 oktober 2007, nr. BPO/PCR-2007/109715 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 77, derde lid, artikel 153, tweede lid en gelet op artikel 155, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO);
Besluit:
Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Voor de basisscholen in Nederland worden voor elke gemeente de stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Voor de basisscholen in de delen van gemeenten, zoals omschreven in bijlage 2 bij deze regeling, worden de opheffingsnormen vastgesteld zoals in die bijlage aangegeven.
Artikel 3. In-de-plaats-treding
De in artikel 1 en in artikel 2 bedoelde normen treden in de plaats van:
1. de normen die voor de betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten zijn vastgesteld in de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003 (kenmerk CFI/BPO-2002/82956 d.d. 18 oktober 2002, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern van 30 oktober 2002, nummer 24)
2. de normen die voor de betrokken (delen van) gemeenten op grond van artikel 77, vierde lid WPO en artikel 156, eerste en tweede lid WPO bij afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.
Artikel 5. Geldigheidsduur nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
De in bijlage 1 en 2 genoemde stichtings- en opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 2008.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008’.
Artikel 7. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en bekend wordt gemaakt op de internetsite van CFI.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Artikel 3. In-de-plaats-treding
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Geldigheidsduur nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Artikel 6. Citeertitel
Artikel 7. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht