Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2003. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2003.

Aanpassing voorschriften ingevolge Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

Uitgebreide informatie
Aanpassing voorschriften ingevolge Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt onder Besluit verstaan het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel .
Artikel 2
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van kost, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit wordt gesteld op € 154,74 per maand.
Artikel 3
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van inwoning, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit wordt gesteld op € 185,60 per maand.
Artikel 4
Het verschuldigde bedrag voor kost voor de belanghebbende, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit wordt gesteld op € 125,67 per maand.
Artikel 5
Het verschuldigde bedrag voor inwoning voor de belanghebbende, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit wordt gesteld op € 129,50 per maand.
Artikel 6
Bij geoorloofde afwezigheid wordt het bedrag, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit gesteld op € 4,05 per dag.
Artikel 7
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming van de woning, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, van het Besluit, wordt gesteld op € 62,33.
Artikel 8
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van energie voor kookdoeleinden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub c, van het Besluit wordt gesteld op € 25,25.
Artikel 9
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van elektrische energie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub d, van het Besluit, wordt gesteld op € 22,18.
Artikel 10
Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van leidingwater, bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub e, van het Besluit, wordt gesteld op € 15,58.
Artikel 11
Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto bedoeld in artikel 3a, eerste lid, bedraagt € 0,17 per afgelegde kilometer.
Artikel 12
De regeling van 5 december 2001, nr. AD2001/U97366 (Stcrt. 241), wordt ingetrokken.
Artikel 13
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht