III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 1997 tot april 1998.
Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 1998 als volgt wijzigen:
Verstrekking Huidig bedrag Nieuw bedrag
Verwarming van de woning f 99,00 f 104,00
Energie voor kookdoeleinden f 37,00 f 38,00
Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden f 31,00 f 32,00
Leidingwater f 27,00 f 28,00

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 1998 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 12 december 1997, AD97/U1114 (Stcrt. 247), opgenomen.
Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.
Den Haag, 9 juni 1998
De van Binnenlandse Zaken
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Inleiding/managementinformatie
II. Aanpassing verrekeningsbedragen inwoning per 1 juli 1998
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht