Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië

Uitgebreide informatie
Aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;
Besluit:
1.
De grondslag, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals deze gold ter vaststelling van de uitkeringen sedert 1 januari 2001, wordt met ingang van 1 januari 2002 verhoogd met 27,15%.
2.
De bedragen, genoemd in artikel 8, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden met ingang van 1 januari 2002 vastgesteld op 1.417.911 rupiah respectievelijk 3.537.785 rupiah.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht