Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Aanpassingen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

Uitgebreide informatie
Aanpassingen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman
Besluit:
Artikel 1
Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 2002 tot en met 31 augustus 2003 worden de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:
a.  de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, eerste lid, van dat besluit bedraagt € 991,- per verzoekschrift;
b.  de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder a, van dat besluit bedraagt € 3.076,- per verzoekschrift;
c.  de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder b, van dat besluit bedraagt € 209,- per verzoekschrift.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht