Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanpassingsbesluit grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 januari 2004, DVVB/MB-U-2445883, houdende aanpassing van de grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Artikel 1
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2003 vastgesteld als volgt:
A B
Pensioengrondslagen € Welvaartstoeslag nabetaling over december 2003
       
Van t/m in % + € per %
1225,21   2.068,85  
1225,66 1356,35 2.068,05 1.859,15
1356,80 1404,00 1.843,83 2,11
1404,45 1446,20 1.846,72 2,11
1446,65 2020,68 1.851,62 2,11
2021,14 2066,52 1.853,53 2,11
2066,97 2112,80 1.853,71 2,11
2113,25 2158,18 1.853,86 2,11
2158,63 2204,01 1.854,06 2,11
2204,46 2248,48 1.854,25 2,11
2248,93 2294,31 1.854,46 2,11
2294,77 2385,07 1.854,65 2,11
2385,52 2484,90 1.855,03 2,11
2485,35 2582,92 1.855,40 2,11
2583,37 2678,21 1.855,80 2,11
2678,66   1.859,30 2,11
2679,12 2725,86 1.859,65 2,11
2726,31 2773,05 1.859,83 2,11
2773,50 2819,79 1.860,42 2,11
2820,24 2867,44 1.860,60 2,11
2867,89 2914,18 1.861,23 2,11
2914,63 2960,92 1.861,41 2,11
2961,37   1.861,50 2,11
2961,82 3004,48 1.861,86 2,12
3004,93 3048,50 1.861,96 2,12
3048,95 3092,51 1.862,45 2,12
3092,97 3135,62 1.862,55 2,12
3136,08   1.862,93 2,12
3136,53 3179,64 1.863,04 2,12
3180,09 3222,75 1.863,13 2,12
3223,20   1.863,52 2,12
3223,65 3266,76 1.863,59 2,12
3267,22 3309,87 1.863,70 2,12
3310,33 3353,44 1.864,29 2,12
3353,89 3397,00 1.865,44 2,12
3397,45 3440,56 1.865,75 2,12
3441,02 3484,12 1.865,88 2,12
3484,58 3527,69 1.866,39 2,12
3528,14 3571,25 1.866,49 2,12
3571,70 3614,81 1.867,01 2,12
3615,27 3658,38 1.867,15 2,12
3658,83   1.867,28 2,12
3659,28 3713,28 1.867,66 2,12
3713,74 3767,74 1.867,79 2,12
3768,19 3822,19 1.868,33 2,12
3822,64   1.869,90 2,12
3823,10 3877,10 1.870,08 2,12
3877,55 3931,55 1.870,46 2,12
3932,01 3986,01 1.870,59 2,12
3986,46 4040,91 4040,46 4084,02 1.871,14 1.871,29 2,12 2,12
Artikel 3
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Artikel 4
[Wijzigt Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel 5
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Artikel 6
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 7
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Artikel 8
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 9
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2004 vastgesteld als volgt:
A B
Pensioengrondslagen € Welvaartstoeslag per 1 januari 2004
       
Van t/m in % + € per %
1225,21   1.605,74  
1225,66 1356,35 1.605,12 1.440,82
1356,80 1404,00 1.428,78 1,66
1404,45 1446,20 1.431,05 1,66
1446,65 2020,68 1.434,91 1,66
2021,14 2066,52 1.436,40 1,66
2066,97 2112,80 1.436,54 1,66
2113,25 2158,18 1.436,67 1,66
2158,63 2204,01 1.436,82 1,66
2204,46 2248,48 1.436,97 1,66
2248,93 2294,31 1.437,13 1,66
2294,77 2385,07 1.437,29 1,66
2385,52 2484,90 1.437,58 1,66
2485,35 2582,92 1.437,88 1,66
2583,37 2678,21 1.438,19 1,66
2678,66   1.440,94 1,66
2679,12 2725,86 1.441,22 1,66
2726,31 2773,05 1.441,36 1,66
2773,50 2819,79 1.441,83 1,66
2820,24 2867,44 1.441,97 1,66
2867,89 2914,18 1.442,46 1,66
2914,63 2960,92 1.442,60 1,66
2961,37   1.442,67 1,66
2961,82 3004,48 1.442,96 1,67
3004,93 3048,50 1.443,04 1,67
3048,95 3092,51 1.443,42 1,67
3092,97 3135,62 1.443,49 1,67
3136,08   1.443,80 1,67
3136,53 3179,64 1.443,88 1,67
3180,09 3222,75 1.443,95 1,67
3223,20   1.444,26 1,67
3223,65 3266,76 1.444,32 1,67
3267,22 3309,87 1.444,40 1,67
3310,33 3353,44 1.444,87 1,67
3353,89 3397,00 1.445,77 1,67
3397,45 3440,56 1.446,02 1,67
3441,02 3484,12 1.446,12 1,67
3484,58 3527,69 1.446,52 1,67
3528,14 3571,25 1.446,60 1,67
3571,70 3614,81 1.447,01 1,67
3615,27 3658,38 1.447,12 1,67
3658,83   1.447,22 1,67
3659,28 3713,28 1.447,51 1,67
3713,74 3767,74 1.447,62 1,67
3768,19 3822,19 1.448,04 1,67
3822,64   1.449,28 1,67
3823,10 3877,10 1.449,42 1,67
3877,55 3931,55 1.449,72 1,67
3932,01 3986,01 1.449,82 1,67
3986,46 4040,46 1.450,25 1,67
4040,91 4084,02 1.450,37 1,67
Artikel 11
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Artikel 12
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel 13
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003 worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Artikel 14
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 15
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Artikel 16
[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2003
+ Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2004
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht