Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Artikel 30.i Aanpassingsbesluit Politiewet 1993

Uitgebreide informatie
Artikel 30.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Spoorwegwet
+ Hoofdstuk 2. Wetboek van Strafrecht
- Hoofdstuk 3. Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken
+ Hoofdstuk 4. Scheepvaartverkeerswet
+ Hoofdstuk 5. Faillissementswet
+ Hoofdstuk 6. Telegraaf- en telefoonwet
+ Hoofdstuk 7. Arbeidswet 1919
+ Hoofdstuk 8. Wet op het voortgezet onderwijs
+ Hoofdstuk 9. Wetboek van strafvordering
+ Hoofdstuk 10. Ambtenarenwet
+ Hoofdstuk 11. Militaire ambtenarenwet 1931
+ Hoofdstuk 12. Wegenverkeerswet
+ Hoofdstuk 13. Rijtijdenwet 1936
+ Hoofdstuk 14. Vogelwet 1936
+ Hoofdstuk 15. Inkwartieringswet
+ Hoofdstuk 16. Jachtwet
+ Hoofdstuk 17. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
+ Hoofdstuk 18. Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren
+ Hoofdstuk 19. Luchtvaartwet
+ Hoofdstuk 20. Visserijwet 1963
+ Hoofdstuk 21. Wet gevaarlijke stoffen
+ Hoofdstuk 22. Wet installaties Noordzee
+ Hoofdstuk 23. Vreemdelingenwet
- Hoofdstuk 24. Wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel
+ Hoofdstuk 25. Arbeidsomstandighedenwet
+ Hoofdstuk 26. Wet wapens en munitie
+ Hoofdstuk 27. Wet personenvervoer
+ Hoofdstuk 28. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
+ Hoofdstuk 29. Wet politieregisters
- Hoofdstuk 30. Politiewet 1993
+ Hoofdstuk 31. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht