Let op. Deze wet is vervallen op 17 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 16 juli 2014.

Aanpassingsregeling Wuv-uitkeringen Indonesië 2006

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 maart 2006, nr. OHW-U-2658579, houdende aanpassing per 1 januari 2006 van de Wuv-uitkeringen Indonesië
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
1.
De grondslag, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals deze gold ter vaststelling van de uitkeringen sedert 1 januari 2005, wordt met ingang van 1 januari 2006 verhoogd met 34,21 procent.
2.
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht