Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken
- Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Financiƫn
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 12. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 13. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 14. Aanhangige wetsvoorstellen
+ Hoofdstuk 15. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht