Artikel 10.1
[Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]
Artikel 10.2
[Wijzigt de Spellingwet.]
Artikel 10.2a
[Wijzigt de Wet College voor examens.]
Artikel 10.3
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/253.]
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel 10.4
[Wijzigt de Wet op de Onderwijsraad.]
Artikel 10.4a
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel 10.5
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 10.6
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel 10.7
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]
Artikel 10.8
[Wijzigt de Archiefwet BES.]
Artikel 10.9
[Wijzigt de Leerplichtwet BES.]
Artikel 10.10
[Wijzigt de Mediawet BES.]
Artikel 10.11
[Wijzigt de Monumentenwet BES.]
Artikel 10.12
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]
Artikel 10.13
[Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]
Artikel 10.14
[Wijzigt de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES.]
Artikel 10.15
[Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]
Artikel 10.16
[Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht