Artikel 11.1
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
Artikel 11.2
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel 11.3
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel 11.4
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]
Artikel 11.5
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel 11.6
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel 11.7
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel 11.8
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel 11.9
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel 11.10
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel 11.11
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel 11.12
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]
Artikel 11.13
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 11.14
[Wijzigt de Ziektewet.]
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht