Artikel 11.15
[Wijzigt de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES.]
Artikel 11.16
[Wijzigt de Arbeidsveiligheidswet BES.]
Artikel 11.17
[Wijzigt de Arbeidswet 2000 BES.]
Artikel 11.18
[Wijzigt de Cessantiawet BES.]
Artikel 11.19
[Wijzigt de Stuwadoorswet 1946 BES.]
Artikel 11.20
[Wijzigt de Vakantiewet 1949 BES.]
Artikel 11.21
[Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]
Artikel 11.22
[Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]
Artikel 11.23
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen BES.]
Artikel 11.24
[Wijzigt de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES.]
Artikel 11.25
[Wijzigt de Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES.]
Artikel 11.26
[Wijzigt de Wet minimumlonen BES.]
Artikel 11.27
[Wijzigt de Wet ondernemingspensioenfondsen BES.]
Artikel 11.28
[Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]
Artikel 11.29
[Wijzigt de Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES.]
Artikel 11.30
[Wijzigt de Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES.]
Artikel 11.31
[Wijzigt de Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES.]
Artikel 11.32
[Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht