Artikel 12.1
[Wijzigt de Meetbrievenwet 1981.]
Artikel 12.2
[Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]
Artikel 12.3
[Wijzigt de Vaarplichtwet.]
Artikel 12.3a
[Wijzigt de Wet buitenlandse schepen.]
Artikel 12.4
[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]
Artikel 12.4a
[Wijzigt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.]
Artikel 12.5
[Wijzigt de Zeebrievenwet.]
Artikel 12.6
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 12.7
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
Artikel 12.9
[Wijzigt de Waterwet.]
Artikel 12.11
[Wijzigt de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.]
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht