1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld waarbij aan de inwerkingtreding van artikelen of onderdelen daarvan uit hoofdstuk 10 terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2011.
2.
De artikelen 8.6a, 8.64, onderdelen III0B, QQQQQA, AAAAAAC, AAAAAAE, AAAAAAF, WWWWWWWA en 13.2, onderdeel CA, treden in werking uiterlijk één jaar nadat één of meer artikelen van deze wet in werking zijn getreden.
3.
De artikelen 2.3a, 8.6b, 8.20, onderdelen Ca, DDa, DDb, EEa en FFa, 8.64, onderdelen AAAAAAB, AAAAAAD en CCCCCCCA, en 13.2, onderdeel CB, treden in werking uiterlijk twee jaar nadat één of meer artikelen van deze wet in werking zijn getreden.
Artikel 16.2
De teksten van de wetten die in paragraaf 2 van de verschillende hoofdstukken van deze wet zijn gewijzigd worden in het Staatsblad geplaatst.
Artikel 16.3
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
- Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht