Artikel 2.10
[Wijzigt de Pensioenwet ambtenaren BES.]
Artikel 2.11
[Wijzigt de Werkliedenwet 1944 BES.]
Artikel 2.12
[Wijzigt de Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES.]
Artikel 2.13
[Wijzigt de Wet materieel ambtenarenrecht BES.]
Artikel 2.14
[Wijzigt de Wet sociaal statuut verzelfstandiging overheidsdiensten BES.]
Artikel 2.15
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES.]
Artikel 2.16
[Wijzigt de Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten ambtenaren BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
- Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht