Artikel 5.3
[Wijzigt de Mijnwet BES.]
Artikel 5.4
[Wijzigt de Petroleumwet Saba Bank BES.]
Artikel 5.5
[Wijzigt de Prijzenwet BES.]
Artikel 5.6
[Wijzigt de Wet elektriciteitsconcessies BES.]
Artikel 5.7
[Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.]
Artikel 5.8
[Wijzigt de Wet merken BES.]
Artikel 5.9
[Wijzigt de Wet post BES.]
Artikel 5.10
[Wijzigt de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.]
Artikel 5.11
[Wijzigt de Wet vestiging bedrijven BES.]
Artikel 5.12
[Wijzigt de Wet winkelsluiting BES.]
Artikel 5.13
[Wijzigt de IJkwet BES.]
Artikel 5.14
[Wijzigt de Wet Verdrag chemische Wapens BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
- Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht