Artikel 6.2
[Wijzigt de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.]
Artikel 6.3
[Wijzigt de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES.]
Artikel 6.4
[Wijzigt de Wet identificatie bij dienstverlening BES.]
Artikel 6.4a
[vervallen]
Artikel 6.4b
[vervallen]
Artikel 6.5
[Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.]
Artikel 6.6
[Wijzigt de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES.]
Artikel 6.7
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES.]
Artikel 6.8
[Wijzigt de Wet toezicht effectenbeurzen BES.]
Artikel 6.9
[Wijzigt de Wet toezicht trustwezen BES.]
Artikel 6.10
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES.]
Artikel 6.11
[Wijzigt de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
- Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht