Artikel 8.1
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 8.2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 8.3
[Wijzigt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]
Artikel 8.4
[Wijzigt de Wet op het centraal testamentenregister.]
Artikel 8.5
[Wijzigt de Algemene termijnenwet.]
Artikel 8.6
[Wijzigt de Bekendmakingswet.]
Artikel 8.6b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]
Artikel 8.7
[Wijzigt de Wet bescherming staatsgeheimen.]
Artikel 8.8
[Wijzigt de Gratiewet.]
Artikel 8.9
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 8.10
[Wijzigt de Instellingswet Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen begaan op het grondgebied van Rwanda.]
Artikel 8.11
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 8.12
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]
Artikel 8.13
[Wijzigt de Wet internationale misdrijven.]
Artikel 8.14
[Wijzigt de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen.]
Artikel 8.15
[Wijzigt de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven.]
Artikel 8.16
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens.]
Artikel 8.17
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel 8.18
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 8.19
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
- Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht