Artikel 8.20
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.21
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.22
[Wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.23
[Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.24
[Wijzigt Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.25
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.26
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.27
[Wijzigt Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.28
[Wijzigt Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.29
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel BES.]
Artikel 8.30
[Wijzigt de Faillissementswet BES.]
Artikel 8.31
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]
Artikel 8.32
[Wijzigt de Auteurswet BES.]
Artikel 8.33
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.]
Artikel 8.34
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen BES.]
Artikel 8.35
[Wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen BES.]
Artikel 8.36
[Wijzigt de Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES.]
Artikel 8.37
[Wijzigt de Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES.]
Artikel 8.38
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het tussen Nederland en Groot-Britannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen BES.]
Artikel 8.39
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954 BES.]
Artikel 8.40
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijk beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken BES.]
Artikel 8.41
[Wijzigt de Uitvoeringswet van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht BES.]
Artikel 8.42
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.43
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
- Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht