Artikel 8.44
[Wijzigt de Wet administratieve rechtspraak BES.]
Artikel 8.45
[Wijzigt de Advocatenwet BES.]
Artikel 8.46
[Wijzigt de Wet beëdigde vertalers BES.]
Artikel 8.47
[Wijzigt de Deurwaarderswet BES.]
Artikel 8.48
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES I.]
Artikel 8.49
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES II.]
Artikel 8.50
[Wijzigt de Wet speelvergunningsrecht hazardspelen BES.]
Artikel 8.51
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES.]
Artikel 8.52
[Wijzigt de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES.]
Artikel 8.53
[Wijzigt de Loterijwet BES.]
Artikel 8.54
[Wijzigt de Wet op het notarisambt BES.]
Artikel 8.55
[Wijzigt de Onteigeningswet BES.]
Artikel 8.56
[Wijzigt de Vuurwapenwet BES.]
Artikel 8.57
[Wijzigt de Wapenwet BES.]
Artikel 8.58
[Wijzigt de Wet op de weerkorpsen BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
- Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht