1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van de in het tweede lid genoemde bepalingen, terug tot en met 1 januari 1996.
2.
Deze wet werkt terug wat betreft:
a. artikel XII, onderdeel E, tot en met 1 januari 1995;
b. artikel XII, onderdeel J, tot en met 1 maart 1996;
c. artikel XIII, onderdeel B tot en met 1 januari 1995;
d. artikel XV, onderdeel F, tot en met 1 januari 1995;
e. artikel XXI, onderdeel B, tot en met 1 augustus 1996;
f. artikel XXIII tot en met 22 mei 1996;
g. artikel LIX tot en met 1 januari 1995;
h. artikel LXI, tweede lid, tot en met 1 januari 1995.
Inhoudsopgave
- HOOFDSTUK I. HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
+ HOOFDSTUK II. HET MINISTERIE VAN JUSTITIE
+ HOOFDSTUK III. HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK IV. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
+ HOOFDSTUK V. HET MINISTERIE VAN FINANCI√čN
+ HOOFDSTUK VI. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE
+ HOOFDSTUK VII. HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
+ HOOFDSTUK VIII. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
+ HOOFDSTUK IX. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
+ HOOFDSTUK X. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
- HOOFDSTUK XI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht