Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman

Uitgebreide informatie
Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelezen het verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;
Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;
Besluit:
Artikel 1
De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de gemeente Nijmegen.
Artikel 2
De gemeente Nijmegen is een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1999.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht