Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Aanvraagperioden programmabeheer

Uitgebreide informatie
Aanvraagperioden programmabeheer
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel artikel 7, vijfde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;
Besluit:
1.
Met ingang van 1 februari 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:
a. subsidie functieverandering;
b. inrichtingssubsidie ten behoeve van basis- en pluspakketten.
2.
Met ingang van 1 april 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:
a. beheerssubsidie;
b. landschapssubsidie;
c. inrichtingssubsidie ten behoeve van landschapspakketten;
d. recreatiesubsidie.
3.
Met ingang van 1 januari 2001 kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie effectgerichte maatregelen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 21 december 1999
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht