Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Aanvraagperioden programmabeheer subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Uitgebreide informatie
Aanvraagperioden programmabeheer
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;
Besluit:
1.
Met ingang van 1 februari 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:
a. beheerssubsidie;
b. inrichtingssubsidie ten behoeve van de pakketten in bijlagen 12 tot en met 14, 18, 29, 30;
c. subsidie natuurlijke handicaps;
d. overgangsbeheerssubsidie.
2.
Met ingang van 1 april 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:
a. landschapsubsidie;
b. inrichtingssubsidie ten behoeve van de landschapspakketten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 december 1999
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht