Let op. Deze wet is vervallen op 14 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 13 augustus 2012.

Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie

Uitgebreide informatie
Aanvullend besluit van 26 augustus 2005 bij de regeling van 15 december 1997, nr. 665425/897, houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie (Organisatieregeling dienstonderdelen OM)
De Minister van Justitie,
Overwegende dat de Organisatieregeling dienstonderdelen OM van 15 december 1997 een beheersstructuur geeft voor de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie;
Overwegende dat het, in verband met de positionering van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie in oprichting (CVOM i.o.) als dienstonderdeel bij het openbaar ministerie per 1 augustus 2005, wenselijk is dat het CVOM i.o. als afzonderlijke dienst onder deze beheersstructuur wordt gebracht;
Besluit:
Artikel 1. Landelijke dienst
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie in oprichting (CVOM i.o.) is een landelijke dienst.
Artikel 2
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) is gevestigd te Utrecht.
De CVOM heeft met ingang van 1 december 2005 tot taak:
Het behandelen van beroepen en bezwaren inzake de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).
Het optreden ter zitting inzake de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).
De CVOM heeft met ingang van 15 februari 2006 tot taak:
Het behandelen van zaken strafbaar gesteld ingevolge artikel 30 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
Het behandelen van zaken strafbaar gesteld ingevolge artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994.
1. Aan het hoofd van de CVOM in oprichting staat een officier van justitie met de titel directeur van de CVOM, die ondergeschikt is aan het College van procureurs-generaal.
2. De directeur van de CVOM in oprichting is belast met de dagelijkse leiding van de CVOM.
3. De directeur van de CVOM maakt schriftelijke afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Utrecht over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.
4. De directeur van het CVOM maakt schriftelijke afspraken met het College van procureurs-generaal over het ter beschikking te stellen van middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties voor het CVOM.
Artikel 3. Publicatie
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie.
Den Haag, 26 augustus 2005
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
de
Directeur-Generaal Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Artikel 1. Landelijke dienst
Artikel 2
Artikel 3. Publicatie
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht