Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Artikel 9 Aanvullend luchthavenreglement Texel

Uitgebreide informatie
Artikel 9
Met inachtneming van artikel 26 van het Algemeen luchthavenreglement worden de volgende voorschriften vastgesteld:
1. zweefvliegen vindt zeer incidenteel plaats en gebeurt uitsluitend in overleg met en onder coördinatie van de havendienst en als de positie van de landingsbaan voor het reguliere motorverkeer op een zodanige plaats gesitueerd is, dat er voldoende ruimte voor de zweefvliegactiviteiten aanwezig is;
2. zweefvliegtuigen stijgen uitsluitend op door middel van een sleepvliegtuig;
3. alvorens met het zweefvliegen aan te vangen, vervoegt de zweefvlieger of instructeur zich bij de havendienst;
4. ten behoeve van het zweefvliegen is maximaal één voertuig in het landingsterrein toegestaan;
5. door de betreffende zweefvliegclub wordt in overleg met de havendienst een doellandingsterrein van ten minste 30 x 30 meter gemarkeerd in een afwijkende kleur van de standaardbaanmarkering;
6. het landingsterrein wordt slechts betreden door leden van de zweefvliegclub en door introducés die onder directe begeleiding staan van een deze clubleden;
7. men begeeft zich uitsluitend langs de grens van het landingsterrein naar de startplaats;
8. tijdens de zweefvliegactiviteiten is tweezijdig radiocontact tussen de sleep/zweefcombinatie en de havendienst verplicht;
9. het afwerpen van de sleepkabel geschiedt binnen de grenzen van het luchtvaarterrein en wel op zodanige wijze dat geen gevaar voor op de grond aanwezige personen ontstaat;
10. de sleep/zweefcombinatie start niet als zich ander vliegverkeer in het circuit bevindt of als parachutespringactiviteiten plaatsvinden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en wettelijke grondslag
+ Hoofdstuk II. - Algemeen
+ Hoofdstuk III. - Voorschriften met betrekking tot het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein
+ Hoofdstuk IV. - Nadere bepalingen met betrekking tot voertuigen
+ Hoofdstuk V. - Voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, tanken en aanverwante handelingen
+ Hoofdstuk VI. - Bepalingen met betrekking tot reclamesleepactiviteiten
- Hoofdstuk VII. - Bepalingen met betrekking tot zweefvliegactiviteiten
+ Hoofdstuk VIII. - Bepalingen met betrekking tot parachutespringactiviteiten
+ Hoofdstuk IX. - Nadere bepalingen met betrekking tot luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk X. - Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht