5. Autistische leerlingen op (v)so-scholen
In de notitie ’’Opvang en begeleiding van autistische kinderen in het speciaal onderwijs’’ is het beleid voor autistische leerlingen tot 1 augustus 1994 vastgelegd. Sedert het schooljaar 1991 - 1992 zijn centrum- en steunpuntscholen aangewezen. In het kader van de vorming van de regionale expertisecentra (REC ’s) krijgt ook het onderwijs aan autistische leerlingen extra aandacht. In dit verband heb ik ingaande 1 januari 2001 eveneens aan bepaalde scholen binnen REC ’s in oprichting (i.o.) waarin geen centrum - of steunpuntschool aanwezig is een extra autistenleerkracht toegekend ten behoeve van een steunpuntfunctie voor de opvang van autistische leerlingen in het REC i.o. en de opbouw van expertise bij de (preventieve) ambulante begeleiding. De regeling die voor het schooljaar 2003 - 2004 van toepassing is, zal ook voor het schooljaar 2004 - 2005 van kracht zijn. Dit houdt in dat aan de scholen die voor het schooljaar 2003 - 2004 formatie voor een autistenleerkracht en/of psycholoog hebben toegewezen gekregen, ook voor het schooljaar 2004 - 2005 toekenning zal plaatsvinden. Het bevoegd gezag van deze scholen behoeft geen verzoek in te dienen. Aan deze scholen zal ten behoeve van de opvang en begeleiding van autistische leerlingen voor het schooljaar 2004 - 2005 dezelfde hoeveelheid formatie worden toegekend als waarvoor men in het schooljaar 2003 - 2004 de beschikking heeft. Dit betreft dus zowel de aanvullende formatie voor de opvang en begeleiding van autistische leerlingen als de aanvullende formatie ten behoeve van de deelname aan het landelijk netwerk.
Het is de bedoeling dat de steunpuntfunctie de expertise-opbouw in het gehele REC bevordert. De in de desbetreffende REC’s samenwerkende scholen moeten daarom in onderling overleg beslissen over de wijze waarop de voor de opvang en begeleiding van autistische leerlingentoegekende aanvullende formatie op de beste wijze kan worden ingezet.
Verzoeken van andere scholen om toewijzing van aanvullende formatie in verband met de aanwezigheid van autistische leerlingen kunnen niet worden ingewilligd.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Aanwezigheid van schipperskinderen op basisscholen
Definitie schipperskind
Procedure
2. Aanwezigheid van zigeunerkinderen op basisscholen
Definitie zigeunerkind
Procedure
3. Toename van het aantal asielzoekerskinderen op basisscholen
Definitie asielzoeker
Procedure
4. Aanwezigheid van visueel gehandicapte leerlingen op basisscholen
Procedure
5. Autistische leerlingen op (v)so-scholen
6. Klemmende situaties aan basis- en (v)so-scholen
a. Basisscholen
b. (V)so-scholen
Procedure
Aanvullende vergoeding materiële instandhouding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht