Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2005.

Artikel inleiding 5 Aanvullende formatie basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so op grond van bijzondere omstandigheden schooljaar 2004 - 2005

Uitgebreide informatie
Inleiding
Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 117, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra (WEC) bieden de mogelijkheid dat scholen op grond van bijzondere omstandigheden aanspraak maken op meer formatie dan de formatie die wordt toegekend krachtens het Formatiebesluit WPO respectievelijk het Formatiebesluit WEC . Deze beleidsregel geeft informatie over de toekenning van aanvullende formatie op grond van die artikelen voor het schooljaar 2004 - 2005.
Houdt u bij de toepassing van deze beleidsregel terdege rekening met het volgende:
5. autistische leerlingen op (v)so-scholen;
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Aanwezigheid van schipperskinderen op basisscholen
Definitie schipperskind
Procedure
2. Aanwezigheid van zigeunerkinderen op basisscholen
Definitie zigeunerkind
Procedure
3. Toename van het aantal asielzoekerskinderen op basisscholen
Definitie asielzoeker
Procedure
4. Aanwezigheid van visueel gehandicapte leerlingen op basisscholen
Procedure
5. Autistische leerlingen op (v)so-scholen
6. Klemmende situaties aan basis- en (v)so-scholen
a. Basisscholen
b. (V)so-scholen
Procedure
Aanvullende vergoeding materiƫle instandhouding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht