Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 december 1999, nr. arc-99.1301/2);
Besluiten:
Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde aanvulling voor de periode 1994-1998 op de `selectielijst voor de neerslag van de Handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden (vanaf 1940)' (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. 96.755.RWS/EIB en DAZ/DA/96/3465 d.d. 4 december 1996 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 22 d.d. 31 januari 1997)) wordt vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 27 september 2000
De van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ,
Staatssecretaris
namens deze,
De
Algemene Rijksarchivaris
De van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Minister
namens deze,
de
plv. Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht