Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Artikel 1 Aanwijzing adviseur in m.e.r.-plichtige activiteiten van de rijksoverheid

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Indien in milieu-effectrapportage het bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is, treedt krachtens artikel 41a, tweede lid, onder a, van de Wabm, als adviseur op:
a. de ter plaatse van de m.e.r.-plichtige activiteit bevoegde regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, dan wel
b. in overige gevallen, waarbij de activiteit niet plaatsgebonden is, de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht