Aanwijzing van 23 juni 2015, nr. ETM-ED/15081163, van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als de onafhankelijke autoriteit bedoeld in artikel 66, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag
De Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 66, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt aangewezen als onafhankelijke instantie, bedoeld in artikel 66, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht