Let op. Deze wet is vervallen op 13 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 januari 2006.

Aanwijzing als instellingen van wetenschap of onderzoek

Uitgebreide informatie
Aanwijzing als instellingen van wetenschap of onderzoek
De staatssecretaris van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Gelet op artikel 37, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);
Besluit:
Artikel 1
Als instellingen van wetenschap of onderzoek, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), worden aangewezen:
a. de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut;
b. de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht;
c. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiƫne.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk VI van de wet in werking treedt.
's-Gravenhage, 26 mei 1986.
De van Landbouw en Visserij ,
staatssecretaris
Voor deze,
De ,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht