Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)

Uitgebreide informatie
Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren, ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, de sloten gelegen langs wegen en dijken, voorzover gelegen binnen de provincie Utrecht en in beheer bij het Rijk.
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, nr. 26571 MB/18, afdeling 2, van 7 januari 1972;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit:
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.
's-Gravenhage, 10 maart 1972
De voornoemd,
Minister
Namens de Minister,
De .
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht