Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 19, derde lid, en 22, eerste en tweede lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);
Besluit:
Artikel 1
Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger.
Artikel 2
Aan te wijzen als ambtenaren voorzien van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Brandweerwet 1985: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen die bij de afdelingen Materieel, Preventie onderscheidenlijk Bestrijdings- en Hulpverleningstechniek van de directie Brandweer en bij de Districtsinspectie voor het Brandweerwezen werkzaam zijn, met uitzondering van degenen die uitsluitend administratieve werkzaamheden verrichten.
Artikel 3
Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt:
a. de directeur Brandweer;
b. de districtsinspecteurs voor het Brandweerwezen.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht