Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet
De Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 60 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386),
Besluiten:
Artikel 1
Als ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde, worden aangewezen de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking op het tijdstip, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.
's-Gravenhage, 8 augustus 1967
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht