Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Markham-overeenkomst
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst (Stb. 1992, 673);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst (Stb. 1992, 673) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen met de volgende functies:
Inspecteur Generaal der Mijnen, plaatsvervangend Inspecteur-Generaal der Mijnen, hoofd Nieuwbouw en Projecten, hoofd onderafdeling Arbeidskwesties, hoofdinspecteur of inspecteur.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is bekend gemaakt.
's-Gravenhage, 19 januari 1993
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht