Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Vleeskeuringswet
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
Gelet op artikel 31 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 5141)Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 23 november 1977, Stb. 661.,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Vleeskeuringswet bepaalde, worden aangewezen:
a. de veterinaire hoofdinspecteur van de volksgezondheid;
b. de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid;
c. de veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid in algemene dienst;
d. de toegevoegde veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid toegevoegd aan de veterinaire hoofdinspecteur onderscheidenlijk aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid en de adjunct-inspecteurs toegevoegd aan de regionale inspecteurs van de volksgezondheid;
e. de hoofdcontroleurs toegevoegd aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid en de controleurs toegevoegd aan de veterinaire hoofdinspecteurs onderscheidenlijk aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.
Leidschendam, 23 december 1977
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht