Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 9, zesde lid, van de Politiewet 1993
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren van de afdelingen regulier en extra beveiligd vervoer van de Unit Vervoer van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie worden aangewezen voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Penitentiaire beginselenwet in werking treedt.
Den Haag, 28 september 1998
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het ,
wnd. hoofd directie Opsporingsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht