Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 32 m, tweede lid, van de Warenwet,
Besluit:
Artikel 1
Tot vernietiging van de in artikel 32m, eerste lid, van Warenwet bedoelde eet- en drinkwaren en andere roerende zaken, zijn bevoegd de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 11 november 1999 (Stb. 502) tot wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van de bestuursrechtelijke boeten wegens overtreding van voorschriften bij of krachtens de Warenwetgesteld, in werking treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht