Aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
De Minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430),
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het in de artikelen 3, 4, 5 alsmede het bij of krachtens artikel 12 van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430) bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Algemene inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij alsmede de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen van het Ministerie van Financiën.
Artikel 2
De beschikking van 21 mei 1979, nr. J. 1862, houdende aanwijzing ambtenaren A.I.D. ex artikel 6 Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stcrt. 1979, 99) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 27 juni 1980
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
plv. secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht