Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2006.

Aanwijzing ambtenaren op basis van artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren op basis van artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 95h, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht