Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
De staatssecretaris van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 30w van de Wet op de kansspelen;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens Titel IVb van de Wet op de kansspelen worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst van het IJkwezen voorzover zij daartoe een schriftelijke opdracht hebben verkregen van de hoofddirecteur van de Dienst van het IJkwezen.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 30 december 1986
De voornoemd,
Staatssecretaris
Namens de
staatssecretaris,
Het ,
Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht