Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 1, tweede lid, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens (Stb. 1981, 187);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet, worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
2. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
3. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 18 oktober 1990
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
minister
voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht