Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Aanwijzing ambtenaren Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 55, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (wet van 5 september 1984, Staatsblad 406);
Besluit:
Artikel 1
De na te noemen functionarissen hebben in het gehele Rijk vrije toegang tot alle terreinen en gebouwen, waar hun aanwezigheid is gewenst in verband met de uitvoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor wat betreft de gebouwen van des voormiddags acht uur tot zonsondergang:
de adviseur ten behoeve van de Raad van State;
de voorzitter en de leden van de Rijksplanologische Commissie;
de directeur-generaal Ruimte en de plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin zij zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 februari 1985
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht