Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing besmettelijke vogelziekte (vogelpest)

Uitgebreide informatie
Aanwijzing besmettelijke vogelziekte (vogelpest)
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet (Stb. 1949, J. 585);
Overwegende, dat vogelpest, veroorzaakt door het aviaire influenza-virus, type A in de sterk pathogene vorm, een gevaar kan opleveren voor een ernstige aantasting van de pluimveestapel.
Besluit:
Artikel 1
Als besmettelijke ziekte van vogels wordt aangewezen: vogelpest; veroorzaakt door het aviaire influenza-virus, type A in de sterk pathogene vorm.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 6 april 1984
De van Landbouw en Visserij ,
Staatssecretaris
Voor deze.
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht