Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing besmettelijke ziekte van vogels

Uitgebreide informatie
Beschikking aanwijzing newcastle disease als besmettelijke vogelziekte
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet, Staatsblad no. J 585;
Overwegende, dat de besmettelijke vogelziekte, genaamd Newcastle disease of pseudovogelpest, een gevaar kan opleveren voor ernstige aantasting van de pluimveestapel;
Heeft goedgevonden:
I. aan te wijzen als besmettelijke ziekte van vogels, bedoeld in het eerste lid van artikel 3 van de Vogelziektenwet , Staatsblad no. J 585, de ziekte, genaamd: Newcastle disease of pseudovogelpest;
II. te bepalen, dat deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in werking treedt met ingang van de dag harer afkondiging.
's-Gravenhage, 20 Januari 1950
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht