Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2014, kenmerk 178661-114563-Z, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2014 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;
Besluit:
Artikel 1
De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2014 € 173,875 miljoen.
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 31 december 2013, terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 3
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014.
Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht