Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Aanwijzing bewerker verslagen uitoefening ontslagtaken

Uitgebreide informatie
Aanwijzing bewerker verslagen uitoefening ontslagtaken
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling verslaglegging,
Besluit:
1.
Als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, van de Regeling verslaglegging
2.
Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening ontvangt het verslag van de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor de opzegging van arbeidsverhoudingen is uitgeoefend op de wijze, bedoeld in artikel 2 van die Regeling.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 juli 1999
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht