Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2007.

Aanwijzing bewijsstukken ter uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven 1954 en de Vestigingswet detailhandel

Uitgebreide informatie
Aanwijzing bewijsstukken ter uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven 1954 en de Vestigingswet detailhandel
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de krachtens artikel 4, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten, op artikel 4 van de Vestigingswet detailhandel en op artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Vestigingwet detailhandel;
Besluit:
Artikel 1
Als bewijsstukken, waaruit moet blijken van het voldoen aan:
a. de eisen van vakbekwaamheid, gesteld bij de krachtens artikel 4, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten; of
b. de eisen van bekwaamheid, gesteld in artikel 4, eerst e lid, van het Uitvoeringsbesluit Vestigingswet detailhandel;
worden aangewezen de diploma’s en getuigschriften die worden afgegeven ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , voor zover daarmee overeenkomende bescheiden eveneens zijn aangewezen als bewijsstuk krachtens de Vestigingswet Bedrijven 1954 of de Vestigingswet detailhandel indien zij vóór 1 augustus 1993 zijn afgegeven ingevolge de Wet op het hoger beroepsonderwijs of de Wet op het wetenschappelijk onderwijs.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 juli 1995
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht